בנוסף למתמטיקה כתבתי ערכים מכל הבא ליד. אולי תמצאו עניין בסיפור המשעשע של הקולונל הרוסי סטניסלב פטרוב. מי שמתעניין ביחס של ההלכה לעולם המודרני ומכיר טריקים כמו היתר מכירה בשנת שמיטה או מכירת חמץ, אולי ימצא עניין בטריק שמכשיר חליבה בשבת. הערך הלעיטהו לרשע וימות היה מועמד להיות "ערך מומלץ", אבל עורכים שחרדו לתדמית היהדות הכריעו שיש להצניע מידע כל כך שערורייתי. חובבי הלכה הארד-קור ימצאו עניין בערכים שיטת הפלפול, תקנות הקהילה, אין הולכים בממון אחר הרוב, אחריות נכסים, דרישה וחקירה, דין יכיר, בנין אב.